Tiibet 2013

???????????????????????????????

Kailashi mägi, tiibetlastele pühamast püham Gang Rinpoche (Suur Lumekalliskivi), hindudele tuntud kui Meru, on budismi, hindu, boni ja jani uskumuselt eriliselt püha objekt kogu maal, kuna legendi järgi paikneb mäe alus seitsmendas põrgus ja tipp ulatub kõrgeima taevani.Mäge peetakse Maailma Sambaks, millise ümber keerleb kogu eksistents. Mägi on olemuselt korrapärane, ilmakaarte suunas orienteeritud tüvipüramiid, ümbritsev piirkond on nelja olulise Aasia jõe lähteala: Indus läände, Brahmaputra itta, Karnali lõunasse, Sutlei põhja. Kailashi peegeldust pühas Manasarovaris loetakse looduslikuks mandalaks, mäge ennast ruumiliseks mandalaks. Mägi on ka olemuselt mõistatuslik: 4,5 km kõrguselt lauskplatoolt viskub üles võimas monoliit, 2,3 km-ne kivisammas, mida ümbritseb 1,2 km-ne kõrgune kaljune ringvall, läbimurdega lõunasse.

???????????????????????????????

Inimese, pühendunud budisti Kailashi (Milarepa) Kora või parikrama (palverännaku) sooritamine ümber ringvalli mägede kaotab kõik senises elus tehtud patud, halva karma, annab uue elujõudu, värske hingamise. Tiibetlastele ja hindudele on see ääretult oluline, nende uskumuse üks põhialuseid. Päripäeva liikumine on budistidele ja hindudele Milarepa Kora, vastupäeva liikuvatele bonidele aga Bonpo Kora. Valged, hindud ja teised kaugemalt saabunud ringiliikujad läbivad palverännaku mõõdukas tempos liikudes 52 (45) km-se ringi 2,5 päevaga, tiibetlased on suutelised seda tegema 1 päevaga, näoli mahaviskuvat liikumisstiili harrastavatel pühendunud budistidel kulub aega 10-12 päeva …

???????????????????????????????

Tõivo ja ta sõprade tõeotsingutest pühal Kailashi mäel saad lähemalt teada, kui laed alla täismahus reisikirja siit: TIIBET 2013