Euroopa lääneosa matkareis 2015

Euroopas on palju riike, kõigil omad kõrgemad mäetipud. Kus tõsist ronimistehnikat nõudvad, kus tagasihoidlikumad kuplid. Tore oleks ju kõigi nende otsa ronida ja pilvepiirilt vaadet nautida. Nüüdseks oli selle ettevõtmise järjekord jõudnud Euroopa läänepiirile. Lisaks paiknevad samas ka Püreneed, kus saab tõsisemalt ronimisharjutusi harrastada.

Kuidas Raivol ja ta sõpradel Püreneedes ronimine õnnestus ja Beneluxi maade tippudest „ülejooksmine“ edenes, saab jälgida PÜRENEEDE LIIKUMISGRAAFIKUST

Teravmäed 2015

Teravmäed on meile, eestlastele kauge ja pea tundmatu, mägine põhjamaa maatükk maakera veere peal. Kuid ka seal on karmi loodust, mida väärt imetleda ja elab hulk inimesi, kelle toimetusi pakases ja lumes, jääkarude keskkonnas põnev jälgida. Selleks oli vaja vaid kohale sõita.

Kuidas Raivol ja ta sõpradel see lumes sumpamine korda läks, vaadake nende liikumisgraafikust TERAVMÄGEDE LIIKUMISGRAAFIKUST.

Tiibet ja Hiina 2014

Hiina_2014 282

2014 aasta oli hobuseaasta, see aasta on budistidele, eriti Tiibeti budistidele eriline, sel aastal läheb Kailashi püha kora palverännak kirja kolmeteistkordse palverännakuna ja Nandi korat võib alustada kohe peale Kailashi kora läbimist. Ka meil oli peaeesmärgiks Nandi kora läbimine, kuid Hiina võimuesindajate poolt lubade, reeglite ja tähtpäevade pidev muutmine nullis pea täielikult meie peaeesmärgi: sisemise- ehk Nandi kora. Mida Tõivo oma sõpradega tegelikult Tiibetis, hiljem Hiinas kogesid ja nägid, saate lugeda siit: TIIBET 2014

 

Aafrika 2014

Kuna Aafrika lõunaossa jäävad põnevad loodusobjektid, nagu Kalahari ja Namiibia kõrbed, Sambesi jõgi Viktoria joaga, Okavango jõe kummaline kõrbeliiva suubuv delta, hirmuäratav Skeletirannik, Sossuvlei värvilised liivadüünid, suured loomapargid rikkalike faunaesindajatega ning huvitavad hõimud himbade, hererode ja bushmanite näol, tuli sinna ükskord lihtsalt minna. Ja, et asi oleks täiuslikum, roniti ka sealse kõrgema mäe Brandbergi tippu.

Kuidas kulges Raivo, Ivari ja Tõivo ning nende sõpradega reis, saate kokkuvõtlikult vaadata LIIKUMISGRAAFIKUST.

   Aafrika_2014 1035Aafrika_2014 1539Aafrika_2014 1827

Tiibet 2013

???????????????????????????????

Kailashi mägi, tiibetlastele pühamast püham Gang Rinpoche (Suur Lumekalliskivi), hindudele tuntud kui Meru, on budismi, hindu, boni ja jani uskumuselt eriliselt püha objekt kogu maal, kuna legendi järgi paikneb mäe alus seitsmendas põrgus ja tipp ulatub kõrgeima taevani.Mäge peetakse Maailma Sambaks, millise ümber keerleb kogu eksistents. Mägi on olemuselt korrapärane, ilmakaarte suunas orienteeritud tüvipüramiid, ümbritsev piirkond on nelja olulise Aasia jõe lähteala: Indus läände, Brahmaputra itta, Karnali lõunasse, Sutlei põhja. Kailashi peegeldust pühas Manasarovaris loetakse looduslikuks mandalaks, mäge ennast ruumiliseks mandalaks. Mägi on ka olemuselt mõistatuslik: 4,5 km kõrguselt lauskplatoolt viskub üles võimas monoliit, 2,3 km-ne kivisammas, mida ümbritseb 1,2 km-ne kõrgune kaljune ringvall, läbimurdega lõunasse.

???????????????????????????????

Inimese, pühendunud budisti Kailashi (Milarepa) Kora või parikrama (palverännaku) sooritamine ümber ringvalli mägede kaotab kõik senises elus tehtud patud, halva karma, annab uue elujõudu, värske hingamise. Tiibetlastele ja hindudele on see ääretult oluline, nende uskumuse üks põhialuseid. Päripäeva liikumine on budistidele ja hindudele Milarepa Kora, vastupäeva liikuvatele bonidele aga Bonpo Kora. Valged, hindud ja teised kaugemalt saabunud ringiliikujad läbivad palverännaku mõõdukas tempos liikudes 52 (45) km-se ringi 2,5 päevaga, tiibetlased on suutelised seda tegema 1 päevaga, näoli mahaviskuvat liikumisstiili harrastavatel pühendunud budistidel kulub aega 10-12 päeva …

???????????????????????????????

Tõivo ja ta sõprade tõeotsingutest pühal Kailashi mäel saad lähemalt teada, kui laed alla täismahus reisikirja siit: TIIBET 2013